Digital transformation

Alle forretninger er digitale. Måske er produktet eller servicen stadig fysisk, men salgsproces, markedsføring, rekruttering og administration bliver digitaliseret.
Digitalisering er ikke et valg, I kan træffe. Hvis jeres produkt kan digitaliseres, vil det blive digitaliseret. Hvis ikke I gør det, er der nogle andre, der gør det.
Har I overblik over hvilke digitale tendenser, der påvirker jeres forretning? Og hvordan I kan digitalisere jeres forretning? Digitalisering kræver ofte dels en kulturændring og dels en konkret plan for, hvordan I kan digitalisere jeres produkter og services, ændre virksomhedens kultur samt sikre jer, at medarbejderne har de rette kompetencer.

Med afsæt i jeres vision, hjælper vi jer med at navigere i en ny verden, hvor teknologien skaber nye muligheder, nye forretninger, ny kundeadfærd samt stiller nye krav til arbejdsstyrken. Hvilke processer har I for at uddanne jeres medarbejdere, fastholde talent, innovere jeres services og produkter? Det er disse processer, som kan være forskellen på succes og fiasko. Et andet væsentligt parameter i den digitaliseret forretning er data. Man får det, man måler – så hvis I gerne vil havde bedre kundedialog eller sikre en mere optimal brug af jeres services og produkter, skal I kunne måle på det i realtid.

Indenfor dette felt kan vi tilbyde inspirerende foredrag med afsæt i den nyeste teknologi samt kundernes digitale adfærd, workshops, rådgivning i forhold til jeres digitale omstilling samt et digitalt eftersyn af jeres eksisterende forretning og kunderelation.

I juni 2017 udgav jeg bogen “Fremtiden tilhører de frygtløse”, som beskæftiger med digital transformation, de nye muligheder teknologien skaber for din virksomhed, samt hvordan I kommer i gang med den digitale omstilling. I præsentationen nedenfor kan du se bogens modeller, udvalgte citater og gode tips.