Adidas Originals Sko

Adidas Originals Sko Rabat

Køb Adidas Originals Sko Nedsat tøj, sko, accessories og boliginteriør på nettet – Velkommen til udsalg på Shop.

- Min tro på det europæiske samarbejde blev styrket af at vokse op på Bornholm, der lå på grænsen af det jerntæppe, der delte Europa, har Kofod sagt, Det er anden gang, du stiller op til Europa-Parlamentet, Hvorfor stiller adidas originals sko du op igen? - Jeg synes, at EU er vigtigere end nogensinde, hvis vi skal håndtere nogle af de grænseoverskridende problemer og udfordringer, vi står i: Klimaudfordringen, skat og ulighed, et ordentligt arbejdsmarked uden løndumping, og ulovlig migration, Nuværende medlemmer af Europa-Parlamentet:.

Jeppe Kofod, Christen Schaldemose, Ole Klæstrup Christensen Top 3-kandidater til valget: Jeppe Kofod Christel Schaldemose Niels Fuglsang Valget i 2014: 19,1 % af stemmerne, en tilbagegang på 2,4 % Hvilke tre mærkesager vil du kæmpe for i EU, hvis du bliver valgt? - En europæisk klimalov, som gør, at vi tager klimakampen alvorligt og indskriver det adidas originals sko i vores lovgivning, - Stop for skattespekulation og økonomisk kriminalitet i EU, så vi kan sikre penge til vores velfærdssamfund i Europa, - At EU skal spille en stor rolle i verden for at forsvare vores demokrati og frihed, herunder også at vi bekæmper ulovlig migration, og at vi sikrer vores ydre grænser..

Hvordan har man som en dansk politiker, der vil bekæmpe skattespekulation og økonomisk kriminalitet, kunnet mærke, at hvidvaskskandalen er dansk? - Danmark har jo et godt renomme for god regeringsførelse og ansvarlighed, så det har rystet adidas originals sko mange, at der i vores banker og finanssektor ikke har været styr på tingene i forhold til hvidvask, - Det gør jo også, at når det kan ske i Danmark, kan det ske mange andre steder, så der er et behov for et paradigmeskifte i forhold til grådigheden, som eksisterer i den finansielle sektor, Det, der kendetegner disse sager, er jo, at de er grænseoverskridende, så hvis vi skal stoppe det, skal vi også have et effektivt grænseoverskridende samarbejde i EU..

Hvad har du personligt sat aftryk på i den seneste valgperiode? - Jeg har stået i spidsen for den mest vidtgående betænkning, altså rapport, vedtaget i Europa-Parlamentet nogensinde i kampen mod økonomisk kriminalitet, hvidvask, skattely og skatteunddragelse. Det handler om at sikre en retfærdig skattebetaling, så store selskaber og rige borgere også betaler skat. - Den indeholder eksempelvis et forslag om oprettelsen af en slags finansiel politistyrke, som skal samarbejde med nationalt politi. Betænkningen lægger et massivt pres på en række EU-lande, der fungerer som skattely, så de ændrer praksis. Det er lande som Malta, Luxembourg, Irland og Holland, der ikke lever op til skattelovgivningen.

Hvordan vil du karakterisere danskernes forhold til EU? - Den måde, EU-samarbejdet kan få opbakning og respekt i befolkningen på, er ved at løse problemer som klima, løndumping, grænserne, skattesnyd, Det er vigtigt, at EU-samarbejdet leverer på disse ting, Vi skal bruge samarbejdet på at læse de bekymringer, mange borgere har, Hvis ikke man formår at løse de ting, adidas originals sko kan jeg godt forstå, at folk bliver skuffede over EU, Hvordan ser du EU’s nuværende form som institution? Europa-Parlamentets medlemmer er placeret i politiske grupper efter politisk tilhørsforhold..

Der er i øjeblikket otte politiske grupper i Europa-Parlamentet. Der kræves 25 medlemmer til at danne en politisk gruppe og mindst en fjerdedel af medlemsstaterne skal være repræsenteret i gruppen. Socialdemokratiet er medlem af S&D, Det Progressive Forbund af Socialdemokrater. - Jeg synes, vi står i en lidt bedre situation, end da jeg blev valgt for fem år siden, hvor vi havde en kæmpe økonomisk krise, og Grækenland var på vej ud af Euroen. Vi havde flygtninge- og migrationsstrømme, som vi overhovedet ikke havde styr på.

- Vi er nået et lille stykke, men grundlæggende har vi de samme udfordringer, Der er ting, der har været gode, adidas originals sko som at EU-Kommissionen og parlamentet har bakket op om en strategi, der gør Europa C02-neutral i 2050, Det er fint, men nu skal vi også levere politikken til, at det rent faktisk sker, så det ikke bare bliver skåltaler, I hvilken retning håber du, at EU vil udvikle sig i næste valgperiode? - Jeg håber, at vi i større grad bruger samarbejdet til at tøjle globaliseringens negative sider, de ting, ved kapitalismen, der er gået over gevind..

- Og så håber jeg, vi får styr på grådigheden og får stillet de folk til ansvar, som ikke lever op til love og regler, der gælder for alle mennesker i samfundet, Vi skal tage adidas originals sko kontrollen tilbage fra de kræfter, der er ved at rive vores samfund i stykker..Seneste