Danmarks Statistik

Hvem: Danmarks Statistik

Hvad: Med en række workshops for ledere og ansatte er der sat fokus på, hvordan de kan anvende LinkedIn og andre sociale medier i relation til deres arbejde og på den måde understøtte Danmarks Statistiks strategi for sociale medier.

  • Sparring på hvordan tabeller bedst kommunikeres på sociale medier
  • Brug af visuelle elementer
  • Dialog med brugerne
  • Overvågning og publicering
  • Employee advocacy – ledelse og medarbejdere på sociale medier

Hvorfor: Gennem de senere år har Danmarks Statistik lanceret konti på Twitter, LinkedIn og senest Facebook. Vores rolle har været at agere sparringspartner i forhold til nogle af de spørgsmål, der dukker op, når man som en af Danmarks mest troværdige institutioner bevæger sig ud på et åbent socialt mediehav.