Strategi for sociale medier og employee advocacy

Hvem: KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Hvad: Social medie strategi for KORA samt fokus på at få gjort medarbejderne til ambassadører på sociale medier (Employee Advocacy). Forløbet bestod bl.a. af:

  • Opstartsworkshop med kommunikationsafdeling og udvalgte medarbejdere
  • Workshops for medarbejdere i hhv. København og Aarhus med fokus på den enkeltes profil – hands on
  • Workshop for ledelsen om deres personlige brug
  • En nedskreven social medie-strategi, der dækker spektret fra formål til konkret ugeplan og årshjul

Hvorfor: Strategien skal hjælpe KORA med at styrke sin brug af sociale medier og forankre strategien i organisationen. Strategien for sociale medier skal ses som led i den samlede kommunikationsstrategi for KORA. Her er formålet skitseret som formidling, implementering og profilering. Målgruppen er beslutningstagere samt fagfolk i den offentlige sektor.

Tilmeld dig nyhedsbrev og modtag et uddrag af min bog "Krise, krudt og KRAM"

 

Bogen klæder kommunikatøren på til at skabe en strategisk ramme for virksomhedens kommunikation og indeholder masser cases.

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev 😊