Vans Nasa

Vans Nasa Rabat

Køb Vans Nasa Nedsat tøj, sko, accessories og boliginteriør på nettet – Velkommen til udsalg på Shop.

Altså bliver visse beslutninger, der før blev truffet i de fem regionsråd, centraliseret – andre bliver decentraliseret, Det store spørgsmål er: Fører det så samlet set til et mere eller mindre nært sundhedsvæsen? Det første, argumenterer Løkke for, Det sidste, insisterer Mette vans nasa Frederiksen på, Læs mere om sundhedsreformen her, Det her er en af Mette Frederiksens ofte brugte angreb på Løkke, S-formanden henviser her til den store kommunalreform, som blev vedtaget i Folketinget i 2005 og trådte i kraft fra 1, januar 2007, Lars Løkke Rasmussen var hovedarkitekten bag reformen som daværende Indenrigs- og Økonomiminister, Den betød markante ændringer af organisationen og opgavefordelingen i den offentlige sektor, Blandt andet blev 271 kommuner slået sammen til 98, 14 amter blev nedlagt og erstattet af fem regioner..

Socialdemokratiet var med til at aftale dele af reformen, men ikke det hele, Du kan læse mere om kommunalreformen her, Det her er et af Mette Frederiksens mest brugte pointer i debatten om pensionsalder og tilbagetrækning, I sin nytårstale 1, januar 2011 sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at han ønskede at afskaffe efterlønnen gradvist, Det skulle gælde for danskere, der var under 45 år på det tidspunkt, Nogle måneder efter indgik VK-regeringen en aftale vans nasa med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om at beskære efterlønsordningen, Aftalen betyder bl.a., at efterlønsperioden forkortes fra fem til tre år, Og at efterlønsalderen hæves, så den vil være 63 år i 2020 og 64 år i 2023..

Selvom blå blok tabte det efterfølgende valg, vans nasa var der fortsat et flertal for aftalen, da Radikale Venstre stod fast, Efterlønnen er således ikke afskaffet fuldstændigt, men beskåret af et flertal bestående af blandt andet Venstre, Selvom Venstre og Socialdemokratiet uden tvivl har nærmet sig hinanden politisk den seneste tid - blandt andet når det kommer til udlændinge- og velfærdspolitik - insisterer Mette Frederiksen på, at der fortsat er markante uenigheder, Én af de største er ifølge S-formanden i spørgsmålet om ulighed..

Uligheden er steget i Danmark de seneste årtier. Det har tænketanken Kraka blandt andet påvist på baggrund af tal fra OECD. Målt på den såkaldte gini-koefficient er uligheden øget med 3,1 point de seneste femten år. Hvor Danmark i midten af 00'erne var det mest lige land i OECD, ligger vi i dag på en syvendeplads. Det skal samtidig tilføjes, at alle indkomstgrupper i denne periode har oplevet indkomstfremgang. Men at fremgangen har været størst for de grupper, der har de højeste indkomster, og at forskellene derfor er blevet større.

Du kan sikkert genkende det, I det øjeblik, hvor Lars Løkke Rasmussen (V) bad om ordet i folketingssalen og udskrev valg, blev dit feed på Facebook oversvømmet med politiske budskaber, Men hvor meget fylder politisk indhold egentlig på sociale medier under en valgkamp? Mens der er fuld gennemskuelighed med partiernes annoncering i for eksempel aviser, findes der ingen opgørelse over annonceringen på Facebook, Og selvom vans nasa Facebook har gjort det mere gennemskueligt, hvem der annoncerer, og hvor mange penge annoncøren har kastet i reklamen, står det ingen steder skrevet, hvor meget politisk indhold brugerne i virkeligheden bliver udsat for..

12danskere har indvilliget i at lukke os med ind bag facaden og vist os, hvad de ser, når de åbner deres personlige Facebook. Et privat rum, som i høj grad er styret af dine interesser og ting, du klikker på. Første gang, de åbnede deres profiler, var i marts - over en måned forud for valgudskrivelsen 7. maj. Her gennemgik de sammen med en af TV 2s journalister de 100 første opslag, der lå i deres feed. Hvis det havde det mindste med politik at gøre, blev det noteret, hvem der var afsender.

Det har TV 2 derfor forsøgt at finde svar på ved at gennemgå 12 personers Facebook-feeds før valget, kort tid efter valgudskrivelsen og igen midt i valgkampen, Ikke overraskende steg antallet af politiske opslag prompte, da Lars Løkke Rasmussen havde udskrevet folketingsvalget, Godt en måned før valgudskrivelsen var 14,47 procent af opslagene politiske, I dagene efter valget var tallet vans nasa steget til 25,75 procent, Og midt i valgkampen var det tal steget yderligere til 27,50 procent, De 12 danskere, hvis profiler TV 2 har fået indsigt i, havde meget forskelligt indhold..

En af dem, der virkelig oplevede en forskel i sit feed fra før til efter valgudskrivelsen, er Karin Korsgaard, Da vi første gang gennemgik de første 100 af hendes opslag, havde - til hendes egen store overraskelse - kun to af dem et politisk budskab, Dagen efter, at Løkke havde trykket på knappen, var 37 ud af 100 opslag vans nasa politiske, Fælles for mange af de danskere, TV 2 har talt med, er, at de var overraskede over, hvor få sponsorerede annoncer fra politiske partier, de egentlig stødte på, I stedet var det i høj grad politiske artikler eller politiske budskaber fra privatpersoner, der fyldte i deres feed..Seneste