Det kan vi hjælpe med

Jeg rådgiver virksomheder og organisationer om, hvordan de kan rykke et nyt sted hen med teknologi og kommunikation. Det kan være en proces for digital transformation, en strategi for sociale medier eller som fortløbende sparringspartner på, hvordan I når jeres digitale og kommunikative mål.

Det gør jeg med afsæt i det formål, I har for jeres forretning, og hvilken samfundsrolle I ønsker at indtage. Jeg kan byde ind med en stor viden om ny teknologi, sociale medier, forbrugeradfærd og samfundsmæssige forandringer, samt mange års erfaring med topledelsesrådgivning fra en lang række forskellige brancher.

Nedenfor er en oversigt over hvilke ydelser, jeg typisk hjælper med.

Digital transformation for jeres virksomhed

Der bliver talt om digitalisering og ny teknologi alle steder, men hvad betyder det for jer, når alle brancher bliver digitaliserede, og der dermed er teknologi i alt? Med afsæt i jeres vision hjælper vi jer med at forstå, hvordan teknologien dels udfordrer jeres eksisterende forretning og dels skaber nye muligheder. Læs mere her.

Employee advocacy: Slip ledelse og medarbejdere løs på sociale medier

Ryk virksomhedens brand mod nye horisonter, og skab troværdig kommunikation ved at lade ledelsen og medarbejderne agere digitale ambassadører for virksomheden. Læs mere her.

Strategisk brug af sociale medier

Med en strategi for jeres sociale medier kan I understøtte samtalen om jeres brand og produkter på de sociale medier og skabe værdi for både jer og jeres målgrupper. Læs mere her.

Kommunikationsstrategi

Online og offline er smeltet sammen, internt og ekstern kommunikation ophæves, og mange kanaler skal ofte i spil, hvis I vil nå mange forskellige målgrupper og stakeholders. Med en kommunikationsstrategi bliver I skarpe på, hvordan I når jeres forretningsmæssige mål ved hjælp af den mest effektive og succesfulde kommunikationsindsats.