Digital transformation

Alle forretninger er digitale. Måske er produktet eller servicen stadig fysisk, men salgsproces, markedsføring, rekruttering og administration bliver digitaliseret.

Digitalisering er ikke et valg, I kan træffe. Hvis jeres produkt kan digitaliseres, vil det blive digitaliseret. Hvis ikke I gør det, er der nogle andre, der gør det.

Har I overblik over hvilke digitale tendenser, der påvirker jeres forretning? Og hvordan I kan digitalisere jeres forretning? Digitalisering kræver ofte dels en kulturændring og dels en konkret plan for, hvordan I kan digitalisere jeres produkter og services, ændre virksomhedens kultur samt sikre jer, at medarbejderne har de rette kompetencer

Med afsæt i jeres vision, hjælper vi jer med at navigere i en ny verden, hvor teknologien skaber nye muligheder, nye forretninger, ny kundeadfærd samt stiller nye krav til arbejdsstyrken.

Hvilke processer har I for at uddanne jeres medarbejdere, fastholde talent, innovere jeres services og produkter? Det er disse processer, som kan være forskellen på succes og fiasko.

Et andet væsentligt parameter i den digitaliseret forretning er data. Man får det, man måler – så hvis I gerne vil havde bedre kundedialog eller sikre en mere optimal brug af jeres services og produkter, skal I kunne måle på det i realtid.

Indenfor dette felt kan vi tilbyde inspirerende foredrag med afsæt i den nyeste teknologi samt kundernes digitale adfærd, workshops, rådgivning i forhold til jeres digitale omstilling samt et digitalt eftersyn af jeres eksisterende forretning og kunderelation

I juni 2017 udgav jeg bogen “Fremtiden tilhører de frygtløse”, som beskæftiger med digital transformation, de nye muligheder teknologien skaber for din virksomhed, samt hvordan I kommer i gang med den digitale omstilling. I præsentationen nedenfor kan du se bogens modeller, udvalgte citater og gode tips.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med digital transformation, er du velkommen til at sende en mail til mail@astridhaug.dk