VIVE

Hvem: VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (tidligere KORA)

Hvad: Social medie strategi for VIVE samt fokus på at få gjort medarbejderne til ambassadører på sociale medier (Employee Advocacy). Forløbet bestod bl.a. af:

  • Opstartsworkshop med kommunikationsafdeling og udvalgte medarbejdere
  • Workshops for medarbejdere i hhv. København og Aarhus med fokus på den enkeltes profil – hands on
  • Workshop for ledelsen om deres personlige brug
  • En nedskreven social medie-strategi, der dækker spektret fra formål til konkret ugeplan og årshjul

Hvorfor: Strategien skal hjælpe VIVE med at styrke sin brug af sociale medier og forankre strategien i organisationen. Strategien for sociale medier skal ses som led i den samlede kommunikationsstrategi for VIVE. Her er formålet skitseret som formidling, implementering og profilering. Målgruppen er beslutningstagere samt fagfolk i den offentlige sektor.