Liker danske organisationer?

Danske medlemsorganisationer er rigtig godt repræsenteret på de sociale medier. Mange anvender dog primært de nye medier til traditionel kommunikation og anvender endnu ikke de sociale medier i resten af organisationen.

Det viser en undersøgelse, som jeg har lavet sammen med konsulent Michael Christiansen, blandt 127 danske medlemsorganisationer om deres brug af sociale medier.

Medlemsorganisationen som vi kender den er under pres. Mange oplever medlemstilbagegang, og konkurrencen om støttekroner er stadigt stigende. Foreningsdanmark er udfordret, og samtidig dukker nye fællesskaber op.

Danskerne bruger over 100 minutter om dagen på internettet, og stadig mere af den offentlige debat rykker over på sociale medier som Facebook og Twitter. Sociale medier er det nye forsamlingshus. Det er der, hvor danskerne mødes på kryds og tværs og udveksler ideer, meninger og viden. I rapporten ser vi på, om medlems-organisationerne er klar til at møde danskerne derude.

Undersøgelsen viser, at organisationerne er godt repræsenteret på de sociale medier. Danske medlemsorganisationer bruger i vid udstrækning Facebook og andre sociale medier. Facebook er det mest anvendte, som 86% benytter. Knap halvdelen benytter Twitter, Youtube og Linkedin, som ligger sig i midterfelten med 47-49%. Knap en femtedel anvender blogs, som i denne oversigt er det ældste af de sociale medier. De nyere platforme som Instagram, Google+ og Pinterest er i denne sammenhæng nichemedier, som et fåtal af organisationerne anvender. 7 % angiver, at de ikke anvender sociale medier. ”Andet” dækker bl.a. over Flickr, Vimeo og Snapchat.

Hvad medlemsorganisationer anvender sociale medier til

Indsatsen på de sociale medier er forbeholdt kommunikationsafdelingen og benyttes til traditionel kommunikation. Man understøtter ikke andre dele af organisationen, såsom medlemsservice, rekruttering etc., på de sociale medier. Det store potentiale som de sociale medier giver i forhold til medlemsinvolvering bliver langt fra udnyttet – dvs. medlemmernes inddragelse og kompetencer ikke bliver bragt i spil.

Hvilke kompetencer ønsker I at blive bedre til?

De fleste organisationer er udfordret på at måle effekten af deres indsats på de sociale medier. Det gør det svært at arbejde strategisk samt at se, hvorfor området skal tages alvorligt.

De fleste organisationer vil gerne styrke samspillet mellem de sociale medier og de øvrige kommunikationskanaler. Der ligger en opgave ift. at skabe synergi imellem medierne og dermed udnytte dermed ressourcerne optimalt.

Antal medarbejdere der bruger 5 timer eller mere om ugen på sociale medier

Den største udfordring er tid. Det afspejles i, at der de fleste steder er ingen eller få medarbejdere, der arbejder med sociale medier. Antallet af medarbejdere der arbejder med sociale medier, står ikke mål med organisationernes forventninger til sociale medier og de muligheder, som de nye medier byder på. Her kan man enten afsætte flere ressourcer, omprioritere arbejdsopgaverne eller finde smartere arbejdsgange. Langt størstedelen (82%) mener, at sociale medier vil fylde mere i deres organisation om to år. Spørgsmålet er, hvordan medlemsorganisationerne bedst matcher brugernes stigende digitale adfærd? Denne og en række andre udfordringer giver vi svaret på, når vi d. 12. marts inviterer til konferencen Sociale medlemsorganisationer på Nationalmuseet. Her vil 10 medlemsorganisationer præsentere, hvordan de arbejder med sociale medier og digitale forandringsprocesser. Læs mere om konferencen på socialemedlemmer.dk.

Læs hele rapporten på socialemedlemmer.dk/rapport

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *