Verdens bedste ledere er regenerative

Der er et behov for et nyt ledelsesparadigme, hvor vi sætter en klar retning for det digitale. Verdens bedste ledere er regenerative og digitale på samme tid. Fremover er det ikke længere nok som rollemodel at være en inspirerende topleder og tjene penge. Fremtidens topledere stræber nemlig efter noget større end dem selv. De skal stadig både tjene penge og være inspirerende, men de vil samtidig også give tilbage og redde kloden. Dette går langt ud over de traditionelle CSR-initiativer og bæredygtighed, da det ikke primært er rettet mod at reducere negative virkninger skabt af det nuværende tankesæt. Det er ikke nok, at virksomheder kompenserer. CO2-regnskabet skal ikke bare gå i nul, men i plus. Du skal ganske enkelt give mere, end du tager overfor mennesker du leder, organisationen og naturen. 

Adm. direktør i Lederne, Bodil Nordestgaard Ismiris, formulerer det således:  “Vi har mere end nogensinde brug for ledere, der har modet til at gøre en forskel for mennesker, bundlinje og miljø – både det miljø vi arbejder i, og det vi trækker vejret i. Vi har brug for at tænke ledelse på en ny måde.” 

Vi ønsker at skabe en ny tilgang, hvor vi kombinerer det regene- rative lederskab med den digitale udvikling. Det regenerative digitale lederskab er en overgang til et helt nyt tankesæt om ledelse, baseret på to tendenser, der i dag sjældent forbindes eller kombineres af ledere: Den digitale udvikling og den regenerative økonomi. 

På den ene side er den digitale udvikling en superkraft, som kan opløse de fleste grænser for, hvad der er muligt i et fysisk set-up. Den digitale udvikling har forvandlet vores samfund, vores hverdag og arbejdsliv, og der er efterhånden et digitalt element i næsten alt, hvad vi foretager os. Ledelsesopgaven fremover tager afsæt i en præmis om, at alle vidensmedarbejdere er digitale det meste af tiden på jobbet. 

Udtrykket ‘regenerativ’ har vi hentet fra landbruget, hvor man nogle steder bevæger sig videre fra bæredygtigt til regenerativt landbrug. Det regenerative betyder i sin enkelhed, at man efterlader omverdenen i bedre stand end før. Hvor det bæredygtige stiler efter en slags nulløsning (status quo), stræber det regenerative efter at forbedre forholdene. 

Kernen i regenerativ ledelse er at skabe liv. At kunne give svar på, hvordan man laver en forretning, hvor vi er digitale det meste af tiden, og hvor man giver mere, end man tager. Det handler om at skabe virksomheder og samfund, hvor både mennesker og naturen blomstrer. 

Det forudsætter, at vi udfordrer og transformerer det nuværende ledelsesmæssige og økonomiske paradigme, der fulgte efter den industrielle revolution. I stedet for at forbruge ressourcer skal vi producere ressourcer. Det regenerative digitale lederskab kalder på ansvar, handling og sætter jorden tilbage i centrum. 

Langt de fleste topledere bygger deres grundantagelser på den ekstraktive økonomi, dvs. målet er effektiv ressourceudnyttelse og udvinding for egen vindings skyld. Fremover vil det modsatte og regenerative og at give mere tilbage end man tager, kræve en øget bevidsthed om, hvad der præger toplederens verdensforståelse, herunder holdninger til samfundsopbygning, uddannelsesstrukturer, arbejdspladshierarkier og ledelsesmodeller osv. 

Artiklen er et uddrag af bogen UNMUTE dit digitale lederskab (2021), skrevet med Julie Kristine Strange. Læs mere fra bogen her

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *